English
..
Lien he So do web Trang chu
..
E@Group Thiet ke Web chuyen nghiep Dich vu Hop tac He thong khach hang Giai tri


..

.
- Thiết kế Web chuyên nghiệp
- Thiết kế lại Web site theo yêu cầu của khách hàng
- Phát triển Web cơ sở dữ liệu
- Giải pháp ứng dụng Web e-commerce, Web database
- Phát triển các chương tŕnh ứng dụng quản lư trực tuyến trên Internet
- Tư vấn và thực hiện  các giải pháp, chương tŕnh Marketing, Promotion Website trên Internet.
- Đăng kư Domain
- Thuê không gian đĩa trên Server để đặt Website.
- Flash animation (CD Catalogue)
- Thiệp điện tử

Our partner
- Unilever Vietnam
- IT Vietnam
- VASC
- SGC.
- J Watter Thompson
- Nhac Tre No.1 Club
 
Copyright © 2001- 2002 e@group Vietnam. All rights reserved.
Trang chủ >>

Sơ đồ web l Liên hệ